"Użytkownik", to każdy, kto otrzymuje jakiekolwiek informacje od Wejdzie Limited zwane dalej "wejdzie.pl". Obejmuje to informacje zarówno bezpłatne i płatne publikowane na wejdzie.pl i wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasze "Usługi" obejmują, ale nie ograniczają się do informacji na stronie,  informacji wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą innych środków przekazu.

Jako "Użytkownik" kupujący, odbierający, subskrybujący i korzystający z naszych "usług", zgadzasz się przestrzegać Warunków naszych "usług" i zgadzasz się na wszystkie punkty, które tworzą nasze "warunki" jak poniżej:

1. Użytkownik ma powyżej 18 lat.

2. Użytkownik nie może korzystać z informacji dostarczanych przez nas do celów innych niż własny użytek. Użytkownik nie może odsprzedawać, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać informacje z naszych usług dla osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody wejdzie.pl. Dotyczy to, ale nie ogranicza się tylko do Facebook lub innych portali społecznościowych czy for internetowych.

4. W przypadku złamania i udowodnienia powyższych naruszeń wejdzie.pl jest gotowe wystąpić po odszkodowanie na drogę sądową – administracyjną.

3. Wszelkie podane informacje są podane jako nasza własna opinia i wejdzie.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z wszelkich usług świadczonych przez wejdzie.pl

4. Wykup abonamentu ma charakter dobrowolny i obarczony jest ryzykiem straty. Wymiarem działalności firmy jest doradztwo sportowe.

5. Wejdzie.pl przedstawia tylko swoje własne opinie, przemyślenia i analizy matematyczne. Portal wejdzie.pl nie prowadzi zakładów bukmacherskich ani nie przyjmuje żadnych zakładów w imieniu innych Użytkowników.

6. Portal może być używany jedynie do celów zgodnych z prawem UE i RP oraz przepisów obowiązujących w danym kraju z zachowaniem praw autorskich.

7. Użytkownik zgadza się na przekazanie swoich danych i przechowywanie ich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak i zgodnie z Ustawą „O Ochronie danych osobowych i dokumentów niejawnych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.

8. Wejdzie.pl zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych / wszystkich usług w dowolnym momencie. W takim przypadku, wejdzie.pl refunduje wszelkie zaległe subskrypcje dla każdego Użytkownika.

9. Wejdzie.pl zastrzega sobie prawo do odmowy / anulowania subskrypcji według własnego uznania.

10. Wejdzie.pl może reklamując odsyłać do zewnętrznych stron internetowych. Za wszelkie problemy powstałe w wyniku korzystania z takich reklam / stron odpowiada dana strona, a wejdzie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

11. Jako Użytkownik, jesteś odpowiedzialny za korzystanie z usług w ramach swojej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli uważasz, że nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z wejdzie.pl na [email protected]

12. Wszystkie płatności są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że nastąpiły wyjątkowe okoliczności oznaczające anulowanie usług, wtedy patrz punkt 8. To w wyłącznie państwa gestii leży anulowanie swojego członkostwa na wejdzie.pl, jeżeli nie chcecie kontynuować współpracy.

13. Wejdzie.pl ma prawo przekazać informacje / dane do osób trzecich, chyba że Użytkownik wnioskuje o wyłączenie go z potencjalnych ofert / promocji stron trzecich. Użytkownik może zmienić ustawienia w każdej chwili kontaktując się z wejdzie.pl na [email protected]

14. Jeśli masz skargę dotyczącą serwisu wejdzie.pl lub powyższych warunków, proszę kierować je do naszego zespołu na [email protected] Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone.

15. Aby kwalifikować się do jakiejkolwiek nagrody w naszym konkursie sponsorowanym przez któregokolwiek Sponsora, należy być płatnym Użytkownikiem wejdzie.pl w danym miesiącu kalendarzowych w którym organizowany jest konkurs jak również być użytkownikiem strony sponsora. Jeżeli zwycięzca konkursu nie spełnia tych kryteriów, nagroda przejdzie do kolejnego najwyżej ocenionego gracza, który spełnia kryteria w ramach danego konkursu.

16. Podawanie swoich danych kontaktowych czy jakakolwiek inna niż na forum próba kontaktu z innymi Użytkownikami jest całkowicie zabroniona.

17. Reklamowanie innych serwisów a w szczególności serwisów o podobnej tematyce jest całkowicie zabronione.

Właścicielem serwisu wejdzie.pl jest Wejdzie Limited, Apartment 16, 17 Lydia Ann Street, Liverpool, L1 5BW. Company Number: 09194061.